Separácia a zber amalgámového odpadu

Od 1. januára 2019 vstupuje do platnosti vyhláška Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/852 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008. Cieľom týchto nariadení je eliminácia nebezpečenstva, ktoré vyplýva z nedbalého zaobchádzania s amalgámovým odpadom a jeho následných účinkov na ľudský organizmus.

Štúdiu objasňujúcu, čo vlastne znamená nebezpečný odpad v životnom prostredí pre človeka, nájdete v tomto odkaze.

Prevádzkovatelia zariadení zubného lekárstva si budú musieť zabezpečiť odlučovač na zachytávanie a zber amalgámových častíc.

Naša spoločnosť ponúka riešenie v podobe odlučovača na zabudovanie do zubnej súpravy, skrinkovej verzie alebo centrálneho odsávacieho systému so sedimentačnou separáciou.

Naplnenú nádobu s amalgámovým odpadom budú môcť stomatológovia odovzdať spoločnosti ISG | DRS, s.r.o.
Táto spoločnosť má všetky zákonom dané povolenia na uskladňovanie a likvidáciu nebezpečného odpadu.

Spoločnosť ISG | DRS, s.r.o. vystaví stomatológovi jednorázovú zmluvu o likvidácií amalgámového odpadu.
Za tento administratívny úkon si bude účtovať manipulačný poplatok.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

reCAPTCHA is required.