Zberná nádoba MST1

Zberná nádoba MST1

Zberná nádoba k separátoru amalgámu MST1

Katalógové číslo: 55020018 Kategórie: ,

Popis

Zberná nádoba MST1

Zberná nádoba separátora sa naplní podľa objemu práce za cca 8 – 10 mesiacov. Táto nádoba je určená na jednorázové použitie.
Vyplachovanie sedimentu, prečistenie a opätovné použitie nádoby je neprípustné. Vplyvom čistiacich a dezinfekčných roztokov pri
prípadnom viacnásobnom použití dochádza k degradácii tejto nádoby a preto sa užívateľ vystavuje riziku poškodenia celého systému
a straty záruky na celé zariadenie (separátor amalgámu MST 1).