MST1 – Podlahový model

MST1 – Podlahový model

Separátor amalgámu MST1 – Podlahový model pre jednu stomatologickú súpravu

Katalógové číslo: 01010020 Kategórie: ,

Popis

Keď sa častice amalgámu dostanú do odpadových vôd, ortuť obsiahnutá v amalgámovej zliatine sa premení na organickú a stáva sa tak toxickou pre životné prostredie. Len 1 gram ortuti môže kontaminovať až 100 000 litrov pitnej vody.
Je našou morálnou povinnosťou nebezpečný odpad riadne spracovávať a odstraňovať v súlade s platnými ustanoveniami zákona. Inštaláciou separátora od spoločnosti Metasys zabránite ničeniu životného prostredia.

Multi System Type 1 je dvojstupňový separátor amalgámu pre jednu stomatologickú súpravu s integrovaným odlučovaním vzduchu od vody a selektívnym ventilom. Separačná účinnosť zariadenia 98,6 %, spĺňa prísne normy európskej únie. Pri dôkladnom čistený Vám zariadenie vydrží niekoľko rokov. Veľmi dôležitým faktorom údržby je používanie originálnych odpeňovacích prostriedkov, Metasys Green&Clean M2.

Záručná doba je 1 rok odo dňa inštalácie.