Autodrain

Autodrain

Automatické odvádzanie kondenzátu

Popis

Sada pre automatické odvádzanie kondenzátu zabezpečuje automatické vypúšťanie skondenzovanej kvapaliny zo vzdušníka kompresora v nastavených časových intervaloch.
Sady sú dodávané podľa typu kompresora :

AOK 1 – DK50 Z, DK50-10 Z
AOK 1 S – DK50 S, DK50-10 S
AOK 2 – DK50 PLUS, DK50 2V
AOK 2 S – DK50 PLUS S, DK50 2VS
AOK 3 – DK50 2V/110, DK50 2x2V/110
AOK 3 S – DK50 2V/110S, DK50 2x2V/110S
AOK 4 – DK50 2V/50
AOK 4 S – DK50 2V/50S