Zberná nádoba Compact Dynamic

Zberná nádoba Compact Dynamic

Zberná nádoba k separátoru amalgámu Compact Dynamic

Katalógové číslo: 55020019 Kategórie: ,

Popis

Zberná nádoba Compact Dynamic
Zberná nádoba separátora sa naplní podľa objemu práce za cca 8 – 10 mesiacov. Táto nádoba je určená na jednorázové použitie.
Vyplachovanie sedimentu, prečistenie a opätovné použitie nádoby je neprípustné. Vplyvom čistiacich a dezinfekčných roztokov pri
prípadnom viacnásobnom použití dochádza k degradácii tejto nádoby a preto sa užívateľ vystavuje riziku poškodenia celého systému
a straty záruky na celé zariadenie (separátor amalgámu Compact Dynamic).

Špeciálna ponuka pre členov Slovenskej komory zubných lekárov