PLANMECA ProOne

PLANMECA ProOne

Digitálny panoramatický röntgen PLANMECA ProOne

Katalógové číslo: planmeca_proone Kategórie:

Popis

Planmeca ProOne
účinnosť s eleganciou

Digitálny rentgenový prístroj Planmeca ProOne je kombináciou najmodernejšej technológie a absolútne jednoduchého použitia. Grafické užívateľské rozhranie na dotykovom displeji a široký výber expozičných programov a parametrov zaisťujú, že všetky druhy panoramatických rentgenových vyšetrení sú presné, rýchle a jednoduché.

Optimálne snímkovacie programy
Planmeca ProOne poskytuje veľa všestranných snímkovacích programov pre rôzne rádiografické potreby. Okrem štandardného panoramatického programu sú dostupné následujúce programy pre špeciálne diagnostické požiadavky: zdokonalený interproximálny, zdokonalený ortogonálny, Bitewing, detský panoramatický, segmentácia, projekcia sinus, dvojitý TMJ a programy priečnych rezov. Výber správneho formátu expozície minimalizuje dávku žiarenia pre všetky typy pacientov a diagnostické potreby.

Užívateľské rozhranie uľahčuje prácu obsluhy
Plno farebný TFT displej má prívetivé grafické užívateľské rozhranie, ktoré navádza obsluhu pomocou textu a zrozumiteľných symbolov. Všetky nastavenia sú logicky zoskupené a zrozumiteľné, čo urýchľuje proces snímkovania. Obsluha sa tak môže naplno sústrediť na polohovanie pacienta a na komunikáciu s ním.

Jednoduché nastavenie pacienta
Bočný prístup a otvorené polohovanie minimalizujú chyby spôsobené nesprávnou pozíciou pacienta. Bočný vstup umožňuje ľahký prístup pre všetkých pacientov; stojaceho, sediaceho, alebo dokonca aj pacienta ležiaceho na nemocničnom lôžku. Polohovaniu pacienta napomáha sústava troch laserových lúčov, ukazujúcich správne anatomické polohovacie roviny.

Bezchybné polohovanie
Na vytvorenie presných a neskreslených snímkov bol navrhnutý tvar röntgenového zväzku tak, aby sa zhodoval s vedecky definovaným tvarom ľudskej čeľuste a zubného oblúku. Naviac môže obsluha ešte nastaviť tvar čeľuste na základe anatomických charakteristík pacienta. Unikátne funkcie Autofokus automaticky umiestnia röntgenový lúč do optimálnej pozície. Tieto funkcie robia polohovanie prakticky bezchybné a výrazne znižujú nutnosť opakovania expozície.


štandardný panoramatický


Segmentácia snímky (voliteľné)


Extraorálny Bitewing


Projekcia TMK


Projekcia čelustných dutín


Projekcia priečnych rezov (voliteľné)

 

DOKUMENTY:

2D snímkování brožúra

Návod na obsluhu ProOne

Planmeca ProOne leták

Planmeca ProOne prehlásenie o zhode

Planmeca ProOne technická špecifikácia