PLANMECA ProMax 3D s

PLANMECA ProMax 3D s

3D röntgen PLANMECA ProMax 3D s

Katalógové číslo: planmeca_promax3ds Kategórie:

Popis

Planmeca ProMax 3D s
zobrazenie malých detailov

Planmeca ProMax 3D s je ideálny CBVT prístroj pre snímkovanie malých detailov, jednotlivých implantátov a zubov múdrosti. Je to skutočný all-in-one prístroj poskytujúci digitálne panoramatické, cefalometrické a 3D snímkovanie a tiež dokonalé nástroje zobrazovacieho software. Planmeca ProMax 3D produkuje čisté snímky so zníženou dávkou žiarenia. Je založený na platforme Planmeca ProMax využívajúc SCARA technológiu.

Pre snímkovanie malých detailov
Planmeca ProMax 3Ds je ideálny pre snímkovanie menších cieľových oblastí. Veľkosť objemu je možné zvoliť medzi Ø42x42mm až Ø50x80mm, pri spojení objemu až 90x60x130mm. Snímkovať sa môže kdekoľvek v maxilofaciálnej oblasti. Veľkosť snímku je optimálna napr. pre plánovanie jedného implantátu alebo zobrazenie zubu múdrosti, taktiež pre implantologickú chirurgiu, ortodontickú a periodontickú liečbu. Základné objemy sa môžu spájať dohromady, vytvára tak väčšiu diagnostickú oblasť.

Malá radiačná zátaž
Planmeca ProMax 3D s používá Cone Beam Volumetric Tomography (CBVT) technológiu. Je ideálna pre snímkovanie maxillofaciálnych komplexov. Používa röntgenový zväzok v tvare pyramídy, ktorý skenuje zvolenú cieľovú oblasť v jedinom polkruhovom snímaní. To je opakom CT prístroja, ktorý skenuje axiálne vrstvy vo viacnásobnom kruhovom snímaní. Počas snímkovania je každý snímok vytvorený použitím krátkeho röntgenového pulzu, oproti kontinuálnemu žiareniu pri CT. Celkový čas skenovania je 18 sekúnd pre jeden objem, ale efektívny expozičný čas je iba 3 sekundy.

Detailné snímky
Patentovaný 3D rekonštrukčný algoritmus od spoločnosti Planmeca transformuje originálne 2D naskenované snímky do vysoko kvalitného 3D zobrazenia. Algoritmus spracováva vysoko kontrastné objekty, akými sú napr. implantáty a amalgámové výplne, a vytvárajú tak neskreslené štúdie. Zrekonštruovaný objemový snímok sa skladá z miliónov voxelov. Tieto voxely sú izotropné, čo umožňuje presné meranie 1:1. Malý rozmer voxelov vytvára detailné snímky s vysokým rozlíšením bez artefaktov.

Smartpan
Unikátny zobrazovací systém SmartPan používa multifokálnu technológiu pre 2D panoramatické snímkovanie. Technológie SmartPan umožňuje po expozícii zvoliť optimálnu panoramatickú vrstvu. Pri 2D SmartPan snímkovaní sa používa rovnaký senzor ako pri 3D.

 

DOKUMENTY:

Planmeca 3D snímkovanie brožúra CZ

Planmeca ProMax 3D s brožúra ENG

Planmeca ProMax 3D s brožúra pre endodonciu ENG