PLANMECA ProMax 3D Mid

PLANMECA ProMax 3D Mid

3D röntgen PLANMECA ProMax 3D Mid

Katalógové číslo: planmeca_promax3dmid Kategórie:

Popis

Planmeca ProMax 3D Mid
široký výber veľkostí objemov

Vďaka širokému rozsahu veľkostí objemov, ktoré Planmeca ProMax 3D Mid poskytuje, patrí medzi najvšestrannejšie dentálne diagnostické prístroje. Je to skutočný all-in-one prístroj poskytující digitálne panoramatické, cefalometrické a 3D snímkovanie a taktiež dokonalé nástroje zobrazovacieho software. Planmeca ProMax 3D Mid je CBVT (Cone Beam Volume Tomography) prístroj produkujúci čisté snímky so zníženou dávkou zariadenia. Je založený na platforme Planmeca ProMax využívajúci SCARA technológiu.

Široký výber veľkostí objemov
Planmeca ProMax 3D Mid ponúka najväčší výber veľkostí objemov, od najmenších (Ø34 x 42 mm) pre snímkovanie jednotlivých zubov, až po snímky maxilofaciálnej oblasti o veľkosti Ø200 x 180 mm. Pre všetky účely je možné nájsť vhodnú veľkosť objemu, napr. pre endodonciu požadujúcu vysoké rozlíšenie, pre implantológiu požadujúcu snímky s menším zorným polom a pre ortodonciu požadujúcu veľké rozmery snímku. Základné objemy sa môžu spájať dohromady a vytvárať väčšie snímky anatómie pacienta.

Malá radiačná zátaž
Planmeca ProMax 3D s používa Cone Beam Volumetric Tomography (CBVT) technológiu. Je ideálna pre snímkovanie maxillofaciálnych komplexov. Používa röntgenový zväzok v tvare pyramídy, ktorý skenuje zvolenú cieľovú oblasť v jedinom polkruhovom snímaní. To je opakom CT prístroja, ktorý skenuje axiálne vrstvy vo viacnásobnom kruhovom snímaní. Behom snímkovania je každý snímok vytvorený použitím krátkeho röntgenového pulzu, oproti kontinuálnemu žiareniu pri CT. Celkový čas skenovania je 18 sekúnd pre jeden objem, ale efektívny expozičný čas je iba 3 sekundy.

Detailné snímky
Patentovaný 3D rekonštrukčný algoritmus od spoločnosti Planmeca transformuje originálne 2D naskenované snímky do vysoko kvalitného 3D zobrazenia. Algoritmus spracováva vysoko kontrastné objekty, akými sú napr. implantáty a amalgámové výplne, a vytvárajú tak neskreslené štúdie. Zrekonštruovaný objemový snímok sa skladá z milionov voxelov. Tieto voxely sú izotropné, čo umožňuje presné meranie 1:1. Malý rozmer voxelov vytvára detailné snímky s vysokým rozlíšením bez artefaktov.

SmartPan
Unikátny zobrazovací systém SmartPan používa multifokálnu technológiu pre 2D panoramatické snímkovanie. Technológia SmartPan umožňuje po expozícii zvoliť optimálnu panoramatickú vrstvu. Pri 2D SmartPan snímkovaní sa používa rovnaký senzor ako pri 3D.

Neprekonateľné snímkovacie programy
Planmeca ProMax 3D Mid vyhovuje veľkému množstvu diagnostických požiadaviek v: impantológii, endodoncii, periodoncii, ortodoncii a taktiež zubnej a čeľustnej chirurgii a TMJ analýze. Vytvára celé anatomické štruktúry, uhly a jasne viditeľné ciele a produkuje objemové štúdie hornej a dolnej čeľuste s veľkým rozlíšením, plne zobrazuje všetky typy ortodontických vadných okluzií a vytvára presné TMJ štúdie.

 

DOKUMENTY:

Planmeca 3D snímkovanie brožúra CZ

Planmeca ProMax 3D Mid brožúra ENG