PLANMECA ProMax 3D Classic

PLANMECA ProMax 3D Classic

3D röntgen PLANMECA ProMax 3D classic

Katalógové číslo: planmeca_promax3dclassic Kategórie:

Popis

Planmeca ProMax 3D Classic
optimálny pre väčšinu diagnostických potrieb FOV 11x8cm

Planmeca ProMax 3D Classic pokrýva celú oblasť chrupu a vytvára tak čisté snímky hornej aj dolnej čeľuste. Je to skutočný all-in-one prístroj poskytující digitálne panoramatické, cefalometrické a 3D snímkovanie a taktiež dokonalé nástroje zobrazovacieho software. Planmeca ProMax 3D Classic je CBVT (Cone Beam Volume Tomography) prístroj produkujúci čisté snímky so zníženou dávkou žiarenia. Je založený na platforme Planmeca ProMax využívajúci SCARA technológiu.

Všestranná 3D diagnostika
Prístrojom Planmeca ProMax 3D Classic je možné zvoliť objemovú veľkosť štúdie potrebnej na určenie diagnózy bez nadmerného ožarovania miest mimo oblasť záujmu. Snímok veľkosti Ø80 x 80 mm je optimálny pre väčšinu diagnostických aplikácií, ktoré vyžadujú celú oblasť zubov, hornej a dolnej čeľuste v rovnakej štúdii. Snímok o objeme Ø80 x 50 mm možno použiť pre jednotlivé pohľady na hornej alebo dolnej čeľusti a malý objem Ø34 x 42 mm je vhodný pre oblasť molárov alebo pre plánovanie extrakcie 3. molára. Základné objemy sa môžu spájať dohromady a vytvárať väčšie snímky anatómie pacienta.

Malá radiačná zátaž
Planmeca ProMax 3D s používa Cone Beam Volumetric Tomography (CBVT) technológiu. Je ideálna pre snímkovanie maxillofaciálnych komplexov. Používa röntgenový zväzok v tvare pyramídy, ktorý skenuje zvolenú cieľovú oblasť v jedinom polkruhovom snímaní. To je opakom CT prístroja, ktorý skenuje axiálne vrstvy vo viacnásobnom kruhovom snímaní. Behom snímkovania je každý snímok vytvorený použitím krátkeho röntgenového pulzu, oproti kontinuálnemu žiareniu pri CT. Celkový čas skenovania je 18 sekúnd pre jeden objem, ale efektívny expozičný čas je iba 3 sekundy.

Detailné snímky
Patentovaný 3D rekonštrukčný algoritmus od spoločnosti Planmeca transformuje originálne 2D naskenované snímky do vysoko kvalitného 3D zobrazenia. Algoritmus spracováva vysoko kontrastné objekty, akými sú napr. implantáty a amalgámové výplne a vytvárajú tak neskreslené štúdie. Zrekonštruovaný objemový snímok sa skladá z miliónov voxelov. Tieto voxely sú izotropné, čo umožňuje presné meranie 1:1. Malý rozmer voxelov vytvára detailné snímky s vysokým rozlíšením bez artefaktov.

SmartPan
Unikátny zobrazovací systém SmartPan používa multifokálnu technológiu pre 2D panoramatické snímkovanie. Technológia SmartPan umožňuje po expozícii zvoliť optimálnu panoramatickú vrstvu. Pri 2D SmartPan snímkovaní sa používa rovnaký senzor ako pri 3D.

Neprekonateľné snímkovacie programy
Planmeca ProMax 3D vyhovuje veľkému množstvu diagnostických požiadaviek v impantológii, endodoncii, periodoncii, ortodoncii a taktiež zubnej a čeľustnej chirurgii a TMJ analýze. Vytvára celé anatomické štruktúry, uhly a jasne viditeľné ciele a produkuje objemové štúdie hornej a dolnej čeľuste s veľkým rozlíšením, plne zobrazuje všetky typy ortodontických vadných okluzií a vytvárajú presné TMJ štúdie.

 

DOKUMENTY:

Planmeca 3D snímkovanie brožúra CZ