PLANMECA ProMax 2D

PLANMECA ProMax 2D

Digitálny panoramatický röntgen PLANMECA ProMax 2D

Katalógové číslo: planmeca_promax2d Kategórie:

Popis

Planmeca ProMax 2D
pokroková technológia

Planmeca ProMax® je komplexný maxilofaciálny snímkovací systém. Jeho konštrukcia a princíp činnosti vycházajú z najnovších vedeckých výskumov a technologických inovácií a splńájú najnenáročnejšie požiadavky modernej rádiológie.

Prístroj Planmeca ProMax® je známy po celom svete pre svoje neuveriteľne jednoduché ovládanie a pre výnimočné pohodlie pacientom. Je vybavený vysoko sofistikovanou technológiou SCARA, ktorá umožňuje presné a komplexné pohyby, tak potrebné pre rotačné maxilofaciálne snímkovánie.

Röntgenový prístroj Planmeca ProMax® ponúka najväčší výber expozičných programov – jednoducho dokáže splniť všetky vaše klinické potreby.

Vždy dokonalé panoramatické snímky
Unikátne funkcie Autofocus automaticky nájdu fokálnu vrstvu pomocou prieskumného snímku rezáka pacienta, uskutočneného s veľmi nízkou dávkou žiarenia. Pre výpočet správnej pozície následne systém použije orientačné body pacientovej anatómie, pacient je teda ihneď v takmer dokonalej pozícii. Výsledkom je dokonalý panoramatický snímok.

Neobmedzený rozsah pohybu
Revolučná technológia SCARA kombinuje elektromechanickú konštrukciu s výpočtom tvaru dynamickej rotácie v reálnom čase. Je tak možné optimalizovať snímkovanie u každého pacienta, nech už sú diagnostické požiadavky maxilofaciálnej stomatológie akékoľvek. Precízne voľné pohyby ramena prístroja umožňujú používať širokú škálu snímkovacích programov, čo u iných prístrojov s fixnou rotáciou nie je možné. SCARA ponúka vynikajúce snímacie schopnosti pre všetky súčasné aj budúce technológie.

Rôzne modely pre rôzne potreby
Model Planmeca ProMax® 2D S3 s tromi kĺbmi ramena (SCARA3) bol navrhnutý tak, aby uspokojil všetky vaše potreby v oblasti rádiológie: panoramatické snímky, reálny extraorálny bite-wing, snímkovanie temporomandibulárnych kĺbov (TMJ), snímkovanie sinus a 2D tomografii.

Model Planmeca ProMax® 2D S2 s dvoma kĺbmi ramena (SCARA2) obsahuje základné programy pre panoramatické snímkovanie, extraorálny bite-wing, TMJ a snímkovanie sinus

Oba modely je možno jednoducho aktualizovať pre 3D zobrazenie.

Extraorálny bite-wing
Prístroj Planmeca ProMax® umožňuje extraorálny bite-wing, čo oceníte najmä v parodontológii, u starších či detských pacientov, u pacientov so silným dávivým reflexom a taktiež v situáciach, kedy pacient trpí bolesťami. Extraorálne skusové snímky pomáhajú zvýšiť efektivitu práce, pretože v porovnaní s konvenčným intraorálnym snímkovaním vyžaduje menej času.

Výhody extraorálneho bite-wing:
• Ideálny pre pacientov – nie je potreba žiadneho polohovania senzoru
• Interproximálne kontakty ostávajú otvorené, zvyšuje sa tak diagnostická hodnota snímku.
• Väčšia diagnostická oblasť než u intraorálnych snímkov
• Viac klinických dát: od rezáka po tretí molár
• Vyššia produktivita – šetrí čas a námahu v porovnaní s konvenčným intraorálnym snímkovaním.
• Lepší pocit pre pacientov – eliminuje dávenie
Kvalitná cefalometria pre ortodonciu
Všetky potreby ortodoncie uspokoja náš výnimočný prístroj so sofistikovaným softwarem.

Cefalometrické snímkovanie pomocou prístrojov Planmeca ProMax®:
• Funkčná opierka hlavy s ľahkou obsluhou zaručuje presné polohovanie pre všetky cefalometrické projekcie
• Opierky nosu a uší z karbónových vlákien sú mimoriadne stabilné, hygienické a transparentné pre röntgenové žiarenie
• Prístroj sa automaticky nastaví pre cefalometrické snímkovanie a potom zvolí zodpovedajúcí kolimátor

Modul Planmeca Romexis® pre cefalometrickú analýzu:
• Vykonáva cefalometrické analýzy a prekrytie počas niekoľko minút
• Plne prispôsobiteľné analýzy, šablóny a reporty
• Export a import do programu Microsoft Excel

Skvelá investícia do budúcnosti
Planmeca ProMax® 2D je vyrobený s ohľadom na budúce aktualizácie. Modulárna štruktúra prístroja umožňuje jednoduchú konverziu pre rôzne snímkovacie moduly, pretože počítačovo riadené rameno SCARA je mimoriadne flexibilné a umožňuje vám plne využívať nové snímkovacie programy.

Rozhodnete sa aktualizovať váš 2D prístroj na 3D alebo k nemu pridať cefalostat, Planmeca pre vás má vždy riešenie.

Voliteľné funkcie je možné inštalovať pred dodávkou prístroja alebo pridať neskôr, vďaka čomu je Planmeca ProMax najuniverzálnejší röntgenový prístroj na trhu.

Tomografia – hodnotný nástroj pre implantológiu
Tomografický systém Planmeca ProMax® vytvára čisté tomografické rezy akejkoľvek časti hornej či dolnej čeľuste alebo temporomandibulárnych kĺbov. U priečnych alebo pozdĺžnych rezov je možné nastaviť akýkoľvek uhol. Konštantný faktor zväčšenia 1,5x spolu s kombinačným programom potom zaisťujú presnosť merania.

Pozícia a uhol tomografickej expozície je automaticky nastavený podľa zvoleného programu a miesta snímkovania. Pre jemné doladenie pozície je možné použiť pacientov otlačok a pacientovu pozíciu potom jednoducho intuitívne nastaviť pomocou joysticku. Presnú stranu a orientáciu tomografického rezu indikujú dva laserové lúče.

Digitálna tomografia u prístroja Planmeca ProMax ponúka dva zobrazovacie systémy: digitálnu lineárnu tomografiu a Transtomografiu®.

Inovatívny patentovaný systém Transtomografia uľahčuje polohovanie pacienta a zvyšuje diagnostickú hodnotu snímku. Používa metódu viacnásobného kývania ramena k vytvoreniu lineárneho tomografického efektu pomocou úzkeho röntgenového lúča.

 

DOKUMENTY:

2D snímkování brožúra

Technická špecifikácia